/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки, Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 426
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0871 Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки (20.03.91)

З А К О Н

Української Радянської Соціалістичної Республіки

Про внесення змін і доповнень до Кодексу

законів про працю Української РСР при переході

республіки до ринкової економіки

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 23, ст.267 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.47 )З метою вдосконалення регулювання відносин у галузі праці при переході республіки до ринкової економіки Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

I. Внести такі зміни і доповнення до Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1975 р., N 24, ст.296; 1977 р., N 1, ст.4; 1981 р., N 32, ст.513; 1983 р., N 6, ст.87; 1984 р., N 1, ст.3; 1985 р., N 11, ст.205; 1986 р., N 27, ст.539; 1987 р., N 45, ст.904; 1988 р., N 23, ст.556; 1989 р., N 22, ст.235):

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Кодекс законів про працю Української РСР ( 322-08 ) визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами Української РСР права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці".

2. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Основні трудові права та обов'язки працівників

Право громадян Української РСР на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору на підприємстві, в установі, організації. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством".

3. Доповнити Кодекс статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян Української РСР

Українська РСР забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин".

4. Статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Відносини, що регулюються законодавством про працю

Законодавство Української РСР про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої приналежності.

Особливості праці членів кооперативів (у тому числі колгоспів) і орендних підприємств, працівників спільних підприємств визначаються їх статутами і чинним законодавством.

Законодавство про працю не поширюється на осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю.

Стаття 4. Законодавство Української РСР про працю

Законодавство Української РСР про працю складається з Кодексу законів про працю Української РСР та інших актів законодавства Української РСР про працю. Законодавство Союзу РСР про працю діє у республіці у тій частині, яка не суперечить законодавству Української РСР."

5. Статті 5 і 6 виключити.

6. Доповнити Кодекс статтею 8-1 такого змісту:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар