/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91), Детальна інформація

Тема: Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 544
Скачати "Реферат на тему Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1201 Про цінні папери і фондову біржу (18.06.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВУ БІРЖУ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 38, ст.508 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1202-XII ( 1202-12 ) від 18.06.91, ВВР, 1991, N 38, ст.509 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2680-XII ( 2680-12 ) від 14.10.92, ВВР, 1992, N 47, ст.645

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90

N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93

N 283/96-ВР від 09.07.96, ВВР, 1996, N 40, ст.185

N 523/97-ВР від 10.09.97, ВВР, 1997, N 45, ст.285

N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213

N 719-XIV ( 719-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 31, ст.252 )

( В тексті Закону слова "Української РСР", "Українській РСР"

замінено відповідно словами "України", "Україні" згідно із

Законом N 2680-XII ( 2680-12 ) від 14.10.92 )

( У тексті Закону слова "реєструючий фінансовий" у всіх

відмінках замінено словами "реєструвальний" у

відповідних відмінках згідно із Законом N 283/96-ВР

від 09.07.96 )

Цей Закон визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в організації обігу цінних паперів. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 719-XIV ( 719-14 ) від 03.06.99 )

Розділ I

ЦІННІ ПАПЕРИ, ПОРЯДОК ЇХ ВИПУСКУ

ТА ОБІГУ

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Поняття цінних паперів

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар