/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про вибори Президента України (05.07.91), Детальна інформація

Тема: Про вибори Президента України (05.07.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1443
Скачати "Реферат на тему Про вибори Президента України (05.07.91)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1297 Про вибори Президента України (05.07.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 474-XIV ( 474-14 ) від 05.03.99, ВВР, 1999, N 14, ст.81 )

Про вибори Президента України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 33, ст.448 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1298-XII ( 1298-12 ) від 05.07.91, ВВР, 1991, N 33, ст.449 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1639-XII ( 1639-12 ) від 09.10.91, ВВР, 1991, N 48, ст.662 )

( В редакції Закону

N 3997-XII ( 3997-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 8, ст. 40 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 100/94-ВР від 13.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.298 )

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента

України

1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років.

2. Президентом України може бути обраний громадянин України не молодший 35 років на день виборів, який має право голосу, проживає на території України не менше десяти (в тому числі п'яти останніх) років і володіє державною мовою. Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом України більш як на два строки.

3. Будь-які прямі або непрямі пільги або обмеження виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються.

4. Права голосу не мають громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.

Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування

1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.

2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Стаття 5. Право висування кандидатів у Президенти України

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар