/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР (17.09.91), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР (17.09.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 918
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР (17.09.91)"
Сторінки 1   2   3  
1554 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР (17.09.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Про внесення змін і доповнень до Конституції

(Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.619 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Конституції (Основного Закону) Української РСР ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу Конституції виключити.

2. Статті 1 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Україна є загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей";

"Стаття 4. Держава Україна, всі її органи діють на основі законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян.

Державні і громадські організації, службові особи зобов'язані додержувати Конституції і законів України".

3. Частину другу статті 8 виключити.

4. Статті 9, 20 і 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Основним напрямом розвитку політичної системи суспільства є дальше розгортання демократії: дедалі ширша участь громадян в управлінні справами держави і суспільства, вдосконалення державного апарату, підвищення активності громадських організацій, зміцнення правової основи державного і суспільного життя, утвердження свободи слова, постійне врахування громадської думки";

"Стаття 20. Держава ставить собі за мету розширення реальних можливостей для застосування громадянами своїх творчих сил, здібностей і обдаровань, для всебічного розвитку особи";

"Стаття 25. В Україні існує і вдосконалюється єдина система народної освіти, яка забезпечує загальноосвітню і професійну підготовку громадян, служить духовному і фізичному розвиткові молоді, готує її до праці і громадської діяльності".

5. Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"Держава дбає про охорону, примноження і широке використання духовних цінностей для морального й естетичного виховання громадян, підвищення їх культурного рівня".

6. Назву глави 4 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Зовнішньополітична діяльність України і захист

Вітчизни"

7. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:

"Відповідно до Конституції України захист Вітчизни належить до найважливіших функцій держави і є справою всього народу".

8. Статтю 72 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

b

B*

d

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар