/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Національну гвардію України (04.11.91), Детальна інформація

Тема: Про Національну гвардію України (04.11.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 514
Скачати "Реферат на тему Про Національну гвардію України (04.11.91)"
Сторінки 1   2   3  
1774 Про Національну гвардію України (04.11.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )

Про Національну гвардію України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 1, ст.1 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1775-XII ( 1775-12 ) від 04.11.91, ВВР, 1992, N 1, ст.2 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2367-XII ( 2367-12 ) від 19.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.460

N 2937-XII ( 2937-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст. 99 )

Національна гвардія України* є державний озброєний орган, створений на базі внутрішніх військ, покликаний захищати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також життя та особисту гідність громадян, їх конституційні права і свободи від злочинних посягань та інших антигромадських дій.

Національна гвардія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом, указами Президента України та іншими актами законодавства України. Діяльність Національної гвардії будується на принципах законності і гуманізму та поваги до особи, її прав і свобод. ____________________

* Далі - Національна гвардія

Стаття 1. Основними завданнями Національної гвардії є:

захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб змінити їх насильницьким шляхом;

участь у підтриманні режиму надзвичайного стану в порядку, передбаченому законодавством України;

участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

формування в особливий період частин для охорони і оборони найбільш важливих державних об'єктів;

подання допомоги прикордонним військам у затриманні порушників державного кордону України силами частин, дислокованих у прикордонних районах;

участь у бойових діях по відбиттю нападу ззовні та захисту безпеки України;

охорона дипломатичних і консульських представництв іноземних держав на території України; ( Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону N 2367-12 від 19.05.92 )

( Абзац дев'ятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2367-12 від 19.05.92 )

участь в охороні громадського порядку. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2937-12 від 26.01.93 )

Використання Національної гвардії для виконання завдань, не передбачених цим Законом, не допускається.

Стаття 2. Національна гвардія будується на засадах централізованого керівництва, єдиноначальності, поєднання принципів добровільності та загального військового обов'язку.

Стаття 3. Національна гвардія з урахуванням її службового призначення організаційно складається із з'єднань, військових частин, підрозділів, установ, військових навчальних закладів та учбових частин.

Організаційна структура, штатна чисельність та дислокація частин і підрозділів Національної гвардії визначаються Президентом України за поданням командуючого Національною гвардією.

Фінансове, військове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної гвардії здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар