/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Прикордонні війська України (04.11.91), Детальна інформація

Тема: Про Прикордонні війська України (04.11.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 551
Скачати "Реферат на тему Про Прикордонні війська України (04.11.91)"
Сторінки 1   2   3   4   5  
1779 Про Прикордонні війська України (04.11.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Прикордонні війська України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 2, ст.7 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1780-XII ( 1780-12 ) від 04.11.91, ВВР, 1992, N 2, ст.8 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 245/96-ВР від 18.06.96, ВВР, 1996, N 37, ст.167

N 1134-XIV ( 1134-14 ) від 08.10.99, ВВР, 1999, N 48, ст.419

N 2920-III ( 2920-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.113

N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Прикордонних військ України

Головним завданням Прикордонних військ України є забезпечення недоторканності державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах України, а також охорона виключної (морської) економічної зони України. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

Стаття 2. Загальна структура Прикордонних військ України

Центральний орган управління Прикордонних військ України - Державний комітет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комітету у справах охорони державного кордону України входить розвідувальний орган, який відповідно до закону України здійснює розвідувальну діяльність для забезпечення інтересів держави у сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )

Голова Державного комітету у справах охорони державного кордону України є Командувачем Прикордонних військ України. Він призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президентом України.

Регіональними органами управління Прикордонних військ України є напрями Прикордонних військ України, які очолюються командувачами військ напрямів.

Органами охорони державного кордону є з'єднання та частини Прикордонних військ України, які виконують поставлені перед Прикордонними військами України завдання щодо захисту державного кордону України та охорони її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні.

Органами забезпечення Прикордонних військ України є відповідні з'єднання, частини, установи, підприємства та навчальні заклади, через які безпосередньо здійснюються матеріально-технічне, медичне, кадрове та інші види забезпечень діяльності Прикордонних військ України. ( Стаття 2 в редакції Закону N 1134-XIV ( 1134-14 ) від 08.10.99 )

Стаття 3. Законодавство про Прикордонні війська України

Правовою основою діяльності Прикордонних військ України є Конституція України ( 888-09 ), Закон "Про державний кордон України" ( 1777-12 ), цей Закон, інші законодавчі акти, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

Стаття 4. Головні принципи діяльності Прикордонних військ

України

Діяльність Прикордонних військ України будується на принципах законності, гласності, додержання прав і свобод громадян, взаємодії з органами державної влади і управління, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами і населенням. При виконанні службових обов'язків військовослужбовці Прикордонних військ України керуються Конституцією і законами України. Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у Прикордонних військах України забороняється. Гласність у діяльності Прикордонних військ України забезпечується систематичним інформуванням органів державної влади і управління, громадських об'єднань, громадян, засобів масової інформації про стан охорони державного кордону і заходи щодо його зміцнення.

Стаття 5. Забезпечення додержання законодавства у

діяльності Прикордонних військ України

Прикордонні війська України свою діяльність здійснюють відповідно до Конституції та законів України. Ніякі надзвичайні обставини чи вказівки посадових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності прикордонників. Використання Прикордонних військ України не за призначенням забороняється. У взаємовідносинах із громадянами військовослужбовці Прикордонних військ України повинні виявляти високу культуру, витримку і тактовність. Прикордонні війська України в інтересах охорони та захисту державного кордону можуть на основі чинного законодавства тимчасово обмежувати права і свободи громадян і зобов'язані давати їм відповідні пояснення з цього приводу. Прикордонні війська України додержують вимог закону щодо права на юридичний захист та інших прав затриманих і взятих під варту за підозрою у вчиненні дій, пов'язаних з порушенням державного кордону України. У встановлених законодавством випадках протягом двадцяти чотирьох годин про місце перебування затриманих і взятих під варту повідомляють близьких родичів, в разі необхідності вживають заходів до негайного подання затриманим медичної, юридичної та іншої необхідної допомоги.

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар