/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про наукову і науково-технічну діяльність (13.12.91), Детальна інформація

Тема: Про наукову і науково-технічну діяльність (13.12.91)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 768
Скачати "Реферат на тему Про наукову і науково-технічну діяльність (13.12.91)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1977 Про наукову і науково-технічну діяльність (13.12.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про наукову і науково-технічну діяльність

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.91, ВВР, 1992, N 12, ст.166 )( Із змінами, внесеними згідно з Декретами

N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76

N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

N 15-93 від 19.02.93, ВВР, 1993, N 17, ст.184

Законами

N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85

N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11

N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62 )

( В редакції Закону

N 284-XIV ( 284-14 ) від 01.12.98, ВВР, 1999, N 2-3, ст.20 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1646-III ( 1646-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 28, ст.223

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар