Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території,що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"(17.12.91), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території,що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"(17.12.91)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.6
Скачувань: 829
1991 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території,що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"(17.12.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про правовий режим території,

що зазнала радіоактивного забруднення

внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 13, ст.177 )

З метою вдосконалення дії Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести такі зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 16, ст. 198):

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Чорнобильська катастрофа створила на значній території України надзвичайно небезпечну для здоров'я людей і навколишнього природного середовища радіаційну обстановку. Україну оголошено зоною екологічної катастрофи. Усунення наслідків цієї катастрофи залежить від законодавчого визначення правового режиму різних за ступенем радіоактивного забруднення територій і заходів щодо його забезпечення. Закон регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково-дослідну та іншу діяльність в цих зонах. Закон закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров'я людини та на екологічні системи".

2. У статті 2:

частину першу викласти в такій редакції:

"Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей грунтів, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ними ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничих та соціально-побутових відносин територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється на зони";

частину п'яту і шосту викласти в такій редакції:

"Межі зон встановлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної комісії радіаційного захисту населення України, Академії наук України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС України, Міністерства сільського господарства України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету України по гідрометеорології за поданням обласних Рад народних депутатів.

Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, друкуються в центральній та місцевій пресі для загального відома і зберігаються у центральних та місцевих органах влади".

3. Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"Україна визначає правовий режим зон, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, укладає договори на проведення робіт з іншими державами, міжнародними організаціями".

4. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Фінансування робіт для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи здійснюється за рахунок державного бюджету України, а також інших фінансових надходжень".

|

e

B

\

B*

l

n

p

e

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes