Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР (18.12.91), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР (18.12.91)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 810
1993 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР (18.12.91)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР

"Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу

Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )

У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. До Закону Української РСР "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 14, стаття 170):

1. У частині першій статті 5 виключити слово "інвалідам".

2. У статті 20 виключити пункт 2.

У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5.

II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до N 28, стаття 573):

1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

:

E

a

B*

<

>

@

B

"дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. У статті 71:

частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".

У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і 7.

3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".

Президент України Л.КРАВЧУК

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes