Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України (14.02.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України (14.02.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.3
Скачувань: 891
2113 Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України (14.02.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Про внесення змін і доповнень до Конституції

(Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 20, ст.271 )

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:

1. Назви розділів III і V та глави 7 викласти в такій редакції:

"III. ДЕРЖАВНИЙ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ";

"V. ОРГАНИ ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ";

"Глава 7. Україна - незалежна держава".

2. Статтю 68 викласти в такій редакції:

"Стаття 68. Україна - незалежна демократична правова держава".

3. Статті 69 і 72 виключити.

4. У статті 97:

1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Стаття 97. Єдиним органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.

Верховна Рада України правомочна розглядати і вирішувати будь-яке питання, що не входить згідно з Конституцією до компетенції органів державної виконавчої чи судової влади, а також не є таким, що вирішується виключно всеукраїнським референдумом";

2) пункти 2-4, 6, 9, 10, 10-1, 12-14, 16-18, 21, 21-1, 27, 29 і 30 викласти в такій редакції:

"2) прийняття рішень з питань державного устрою України;

3) вирішення питань, пов'язаних із зміною державних кордонів України;

4) визначення основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики України";

"6) визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України; затвердження найважливіших загальнодержавних програм економічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища; затвердження державного бюджету України, здійснення контролю за ходом виконання загальнодержавних програм і бюджету та затвердження звіту про їх виконання; внесення змін до державного бюджету України";

"9) затвердження за пропозицією Президента України Прем'єр-міністра України;

10) обрання Верховного Суду України, суддів обласних і Київського міського судів, призначення арбітрів Вищого арбітражного суду України, арбітражних судів областей, міста Києва, Генерального прокурора України, Голови Служби національної безпеки України, Голови правління Національного банку України, головного редактора газети Верховної Ради України; затвердження президії Вищого арбітражного суду України, колегії Генеральної прокуратури України;

10-1) затвердження запропонованих Президентом України кандидатур на посади міністрів закордонних справ, оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного комітету у справах охорони державного кордону і Державного митного комітету";

"12) заслуховування звітів органів, які вона утворює або обирає, а також посадових осіб, яких вона призначає, обирає або кандидатури яких затверджує;

13) здійснення законодавчого регулювання відносин власності, підприємницької діяльності, соціального і культурного розвитку, державної митної, науково-технічної політики, бюджетної і кредитно-фінансової систем, оподаткування, державної політики оплати праці і ціноутворення, охорони навколишнього середовища, використання і відтворення природних ресурсів України, інших відносин, які потребують законодавчого врегулювання;

14) вирішення питань про використання території та природних ресурсів України; забезпечення екологічної безпеки; затвердження програм охорони навколишнього середовища, національних програм ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes