/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92), Детальна інформація

Тема: Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 468
Скачати "Реферат на тему Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (06.03.92)"
Сторінки 1   2   3  
2167 Про Представника Президента України (05.03.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про Представника Президента України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 23, ст.335 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2168-XII ( 2168-12 )

від 05.03.92, ВВР 1992, N 23, ст.336 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2337-XII ( 2337-12 ) від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.437

N 3066-XII ( 3066-12 ) від 16.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.197

Додатково див. статтю 8 Закону

N 3917-XII ( 3917-12 ) від 03.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.144 )



I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Представник Президента України є главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя. ( Стаття 1 в редакції Законів N 2337-XII ( 2337-12 ) від 14.05.92, N 3066-XII ( 3066-12 ) від 16.03.93 )

Стаття 2. Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі призначаються та звільняються з посади Президентом України і йому підпорядковуються. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3066-XII ( 3066-12 ) від 16.03.93 )

Представники Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Представника Президента України в області, містах Києві і Севастополі. ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 2337-XII ( 2337-12 ) від 14.05.92 )

Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3066-XII ( 3066-12 ) від 16.03.93 )

Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За результатами розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього питання, Президент України має право призначити свого Представника на власний вибір. ( Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3066-XII ( 3066-12 ) від 16.03.93 )

Представники Президента України призначаються на строк повноважень Президента України.

Стаття 3. Представники Президента України, керівники відділів, управлінь, інших служб місцевої державної адміністрації не можуть бути народними депутатами України та депутатами місцевих Рад народних депутатів, займати керівні посади в інших державних, господарських, громадських органах і організаціях та займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю. Представник Президента України на час перебування на цій посаді зупиняє своє членство в політичній партії.

Стаття 4. Представник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, указами та розпорядженнями Президента України; захищає державні інтереси України; забезпечує на відповідній території законність, права і свободи громадян.

Стаття 5. Представники Президента України в межах своїх повноважень несуть відповідальність за стан економічного і соціального розвитку відповідної території.

Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі інформують Президента України про стан справ на відповідній території та звітують перед ним про свою діяльність.

II. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Стаття 6. Представник Президента України на відповідній території:

1) забезпечує реалізацію законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої і виконавчої влади;

2) координує діяльність відповідних органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони, статистики та інших органів, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади;

3) здійснює контроль за додержанням органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, іншими юридичними особами Конституції і законів України, указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади;

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар