Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР (13.03.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР (13.03.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 30
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 58.5
Скачувань: 823
2196 Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР (13.03.92)

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон втрачає чинність з 01.01.2002 року на підставі Кодексу

N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст.27 )

Про внесення змін і доповнень до

Земельного кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 25, ст.354 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Земельного кодексу Української РСР ( 561-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 10, ст.98), виклавши його в такій редакції:

"ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Г л а в а 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Земельне законодавство України і його завдання

Земельні відносини в Україні регулюються цим Кодексом та іншими актами законодавства України і Республіки Крим, що видаються відповідно до нього.

Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю.

Гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря регулюються спеціальним законодавством України і Республіки Крим.

Стаття 2. Склад земель України, віднесення їх до категорій і

переведення з однієї категорії до іншої

Відповідно до цільового призначення всі землі України поділяються на:

1) землі сільськогосподарського призначення;

2) землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів);

3) землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;

4) землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

5) землі лісового фонду;

6) землі водного фонду;

7) землі запасу.

Віднесення земель до категорій провадиться відповідно до їх цільового призначення.

Переведення земель з однієї категорії до іншої здійснюється у разі зміни цільового призначення цих земель.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes