Про споживчу кооперацію (10.04.92), Детальна інформація

Про споживчу кооперацію (10.04.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.9
Скачувань: 1342
2265 Про споживчу кооперацію (10.04.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про споживчу кооперацію

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 30, ст.414 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2266-XII ( 2266-12 ) від 10.04.92, ВВР 1992, N 30, ст.415 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2687-XII ( 2687-12 ) від 14.10.92, ВВР 1992, N 48, ст.657

Декретом

N 15-93 від 19.02.93, ВВР 1993, N 17, ст.184

Законами

N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР 1993, N 26, ст.277

N 3292-XII ( 3292-12 ) від 17.06.93, ВВР 1993, N 29, ст.308

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213

N 2401-III ( 2401-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.141

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи діяльності споживчої кооперації в Україні.

Закон спрямований на відродження і зміцнення демократичних основ споживчої кооперації, захист інтересів її членів і сільського населення як споживачів та регулює відносини з органами державної виконавчої влади.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Споживча кооперація та її цілі

Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь у міжнародному кооперативному русі.

Стаття 2. Основні принципи діяльності споживчої кооперації

Діяльність споживчої кооперації будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського функціонування на основі ринкових відносин.

Стаття 3. Незалежність споживчої кооперації

Споживча кооперація незалежна у своїй діяльності від органів державного управління, політичних та інших громадських організацій. Забороняється будь-яке втручання, що може обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх здійсненню, якщо це не передбачено законом.

Стаття 4. Законодавство про споживчу кооперацію

Відносини, пов'язані із створенням і діяльністю споживчої кооперації, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України.The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes