/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України (15.05.92), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України (15.05.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 668
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України (15.05.92)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
2346 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України (15.05.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР

"Про пріоритетність соціального розвитку села та

агропромислового комплексу в народному господарстві

України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 32, ст.453 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2347-XII ( 2347-12 ) від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.454 )

Назву Закону ( 400-12 ) та текст статей викласти в такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пріоритетність соціального розвитку

села та агропромислового комплексу в

народному господарстві

Пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу об'єктивно випливає з виняткової значущості та незамінності вироблюваної продукції сільського господарства у життєдіяльності людини і суспільства, з потреби відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури. Високий рівень соціально-економічного розвитку села є основною умовою продовольчого та сировинного забезпечення республіки, її економічної незалежності.

Закон визначає умови, зміст і межі пріоритетності розвитку соціальної сфери села та агропромислового комплексу в структурі народного господарства, сприяє соціальній захищеності сільського населення.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Організаційно-економічні та правові заходи,

що забезпечують пріоритетність соціального

розвитку села та агропромислового комплексу

Пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу забезпечується державою шляхом здійснення таких організаційно-економічних і правових заходів:

надання агропромисловим товаровиробникам права вільного вибору форм власності і напрямів трудової та господарської діяльності, повної власності на результати своєї праці;

створення необхідної ресурсної бази для всебічного задоволення виробничих потреб і розвитку соціальної інфраструктури;

зміни державної інвестиційної політики, зокрема спрямування інвестицій на першочергове створення матеріально-технічної бази по виробництву засобів механізації, хімізації, переробної промисловості, будівельної індустрії для агропромислового комплексу з метою поліпшення його соціально-економічного становища і наукового забезпечення та соціальних умов життєдіяльності трудових колективів;

повного ресурсного забезпечення капітальних вкладень для соціально-економічного розвитку села та агропромислового комплексу;

еквівалентного товарообміну між промисловістю та сільським господарством на основі паритетного ціноутворення на їх продукцію;

регулювання відносин агропромислових товаровиробників і держави за допомогою системи бюджетного фінансування, кредитування, оподаткування, страхування і з широким застосуванням комплексу пільг;

формування належної соціальної інфраструктури села;

спрямування демографічної політики на зміну міграційних процесів на користь села, створення соціально-економічних умов для природного приросту сільського населення, всебічного розвитку сім'ї;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар