Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (05.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (05.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.4
Скачувань: 705
2414 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (05.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве

і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 33, ст.475 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) такі зміни і доповнення:

1. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:

"Управління комунальною власністю здійснюють від імені населення адміністративно-територіальних одиниць відповідні місцеві Ради народних депутатів та в межах, визначених Радами, уповноважені ними органи".

3/4

l

\x20AC

B*

P

°

\x00B2

\x00B4

\x00B8

\x00BA

2. Пункт 7 статті 52 викласти у такій редакції:

"7) затвердження планів та програм економічного і соціального розвитку території, місцевих екологічних програм, а також переліку об'єктів комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що передаються в управління місцевій державній адміністрації, планів приватизації об'єктів комунальної власності;".

Президент України Л.Кравчук

м. Київ, 5 червня 1992 року

N 2414-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes