Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (19.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (19.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.8
Скачувань: 690
2481 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (19.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про всеукраїнський та

місцеві референдуми"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст.515 )

Внести до Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) від 3 липня 1991 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443) такі зміни і доповнення:

1. У назві і тексті слова "Українська РСР", "Кримська АРСР" замінити відповідно словами "Україна", "Республіка Крим".

2. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"Порядок підготовки і проведення республіканського та місцевих референдумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її відання, регулюються цим Законом і законодавством Республіки Крим".

3. Доповнити новими статтями 3-1, 6-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих

референдумів у Республіці Крим

\x00A8

3/4

>*B*

\x017E

 

у може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання Республіки Крим.

Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначається законодавством Республіки Крим".

"Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів

Проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим та органів місцевого і регіонального самоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні, не допускається, а результати таких референдумів визнаються такими, що не мають юридичної сили".

4. Статтю 10 доповнити частиною першою такого змісту:

"Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що не відносяться до відання Республіки Крим або до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством".

У зв'язку з цим частину першу статті 10 вважати частиною другою.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 19 червня 1992 року

N 2481-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes