Про приватизацію державного житлового фонду (19.06.92), Детальна інформація

Про приватизацію державного житлового фонду (19.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.9
Скачувань: 1192
2482 Про приватизацію державного житлового фонду (19.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватизацію державного житлового

фонду

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2483-XII ( 2483-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.525 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.182

N 40/97-ВР від 05.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст.100

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 )Цей Закон визначає правові основи приватизації житла, що знаходиться в державній власності, його подальшого використання і утримання.

Метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.

Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду

Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України. ( Частина перша статті 1 в редакції Закону N 40/97-ВР від 05.02.97 )

Державний житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ.

Стаття 2. Об'єкти приватизації

1. До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі - квартири (будинки), які використовуються громадянами на умовах найму. ( Пункт перший статті 2 в редакції Законів N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94, N 40/97-ВР від 05.02.97 )

2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. ( Пункт другий статті 2 в редакції Закону N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

3. Приватизація квартир у будинках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку. Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції, після проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих квартир. ( Пункт третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )4. Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, включених до планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Способи приватизації

Приватизація здійснюється шляхом:

безоплатної передачі громадянам квартир (будинків) з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;

продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.

Стаття 4. Житлові чеки

1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації частки майна державних підприємств, земельного фонду.

Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною вартістю наявного державного житлового фонду з урахуванням загального індексу зростання вартості майна - 10, прийнятого для розрахунків в Державній програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 1 липня 1992 р.), з розрахунку на кожного громадянина України - 12 тис. карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів України. ( Частина друга пункту першого статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3981-XII ( 3981-12 ) від 22.02.94 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes