Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про міліцію" (19.06.92), Детальна інформація

Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про міліцію" (19.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.8
Скачувань: 895
2484 Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про міліцію" (19.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до

Закону Української РСР "Про міліцію"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.526 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону Української РСР "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст.20) такі доповнення і зміни:

1. У назві Закону найменування "Українська Радянська Соціалістична Республіка" замінити найменуванням "Україна".

2. У тексті Закону найменування "Українська РСР" і "Рада Міністрів" замінити відповідно найменуваннями "Україна" і "Кабінет Міністрів".

3. Частину третю статті 3 викласти в такій редакції:

"У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об'єднань".

4. Текст статті 4 викласти в такій редакції:

"Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України ( 888-09 ), цей Закон, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку".

5. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:

"На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України".

6. Статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Взаємовідносини у сфері діяльності міліції

між Міністерством внутрішніх справ України і

відповідними органами інших держав та

міжнародними організаціями поліції

Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України і відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції будуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між Міністерством внутрішніх справ України та цими органами і організаціями".

7. У статті 10:

з пункту 4 виключити слова "а також слідство";

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони здоров'я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби шляхом ін'єкцій, для обов'язкового обстеження і лікування";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції".6

B*

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes