Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (23.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (23.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.2
Скачувань: 841
2488 Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР (23.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кодексу

про шлюб та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 36, ст.528 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу виключити.

2. У статті 1:

в абзаці другому слова "радянської" і "яка грунтується на принципах комуністичної моралі" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці";

в абзаці п'ятому слова "та забезпечення щасливого дитинства кожній дитині" виключити;

абзац шостий виключити.

3. У статті 3 і в частині першій статті 5 слова "Конституцією СРСР і", "Конституції СРСР і" виключити.

4. У статті 6:

частину другу доповнити словами "і є особистою справою громадян";

у частині третій слово "радянських" замінити словом "державних".

5. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Законодавство про шлюб та сім'ю

Законодавство про шлюб та сім'ю складається з цього Кодексу та інших законодавчих актів України, що приймаються відповідно до нього".

6. Статтю 8 виключити.

7. У статті 9 слова "законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законодавством України".

8. У частині другій статті 14 слова "виконавчим комітетом районної, міської чи районної в місті Ради народних депутатів" замінити словами "органом запису актів громадянського стану".

9. У частині другій статті 16 слова "Виконавчі комітети районних, міських чи районних у містах Рад народних депутатів" замінити словами "Державна адміністрація районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських і районних у містах Рад народних депутатів".

10. Доповнити Кодекс статтею 27-1 і викласти її в такій редакції:

"Стаття 27-1. Право подружжя на укладення шлюбного

контракту

Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укладати угоду щодо вирішення питань життя сім'ї (шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.

Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становище будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes