Про ветеринарну медицину (25.06.92), Детальна інформація

Про ветеринарну медицину (25.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 39.7
Скачувань: 2079
2498 Про ветеринарну медицину (25.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про ветеринарну медицину

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.531 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2499-XII ( 2499-12 ) від 25.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.532 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 )

( В редакції Закону

N 566/96-ВР від 05.12.96, ВВР, 1997, N 7, ст. 56 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 1459-III ( 1459-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.102

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 )

( В редакції Закону

N 2775-III ( 2775-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 8, ст.62 )

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини, вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення ветеринарно-санітарної якості та безпеки (далі - якість та безпека) продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження, діяльність, спрямована на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей;

ветеринарна практика - діяльність з надання послуг, пов'язаних з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться юридичними особами (установами ветеринарної медицини усіх форм власності та громадськими організаціями) і фізичними особами (спеціалістами ветеринарної медицини);

ветеринарне і епізоотичне благополуччя - оптимальні умови життя тварин, що запобігають захворюваності та шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров'я і продуктивність, забезпечують профілактику хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей;

ветеринарні документи - документи, видані спеціалістами державних установ ветеринарної медицини, про стан здоров'я тварин, якість та безпеку продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

ветеринарні препарати - ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби (препарати) та засоби, що застосовуються для штучного осіменіння тварин і трансплантації ембріонів, ензими, антисептики, дезінфектанти, інсектоакарициди, дератизациди, пробіотики, діагностикуми, засоби догляду за тваринами та інші, що використовуються у тваринництві та ветеринарній медицині;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes