Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус автономної Республіки Крим" (30.06.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус автономної Республіки Крим" (30.06.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.3
Скачувань: 843
2523 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус автономної Республіки Крим" (30.06.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про статус автономної Республіки Крим"( Додатково див. Постанову ВР N 2524-12 від 30.06.92;

пункт 2 Постанови ВР N 29/94-ВР від 2.06.94 )Внести до Закону України від 29 квітня 1992 року "Про статус автономної Республіки Крим" ( 2299-12 ) такі зміни і доповнення :

1. Назву Закону викласти в такій редакції:

"Про розмежування повноважень між органами

державної влади України і Республіки Крим".

2. Статті 1 і 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Республіка Крим є автономною складовою частиною України. Республіка Крим самостійно вирішує питання, віднесені до її відання Конституцією України, Конституцією Республіки Крим та цим Законом.

Конституція Республіки Крим не може суперечити Конституції України, її основним принципам демократичного, правового, політичного устрою, забезпеченню прав і свобод людини.

Кожний громадянин Республіки Крим є громадянином України.

Стаття 2. Територія Республіки Крим не може бути змінена чи передана до складу іншої держави без згоди Верховної Ради України і Верховної Ради Республіки Крим".

3.Абзац перший і пункти 4, 8, 10, 13, 16, і 18 статті 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Віданню Республіки Крим в особі її вищих органів влади підлягають:"

"4) визначення порядку організації і діяльності республіканських (Республіки Крим) та місцевих органів влади,місцевого самоврядування та об'єднань громадян";

"8) здійснення невід'ємного права власності на землю, надра, водні та інші природні ресурси, що знаходяться на території Республіки Крим.

Це право може бути обмежено Україною при здійсненні нею виключних повноважень, передбачених статтею 11 цього Закону за погодженням з Республікою Крим";

"10) визначення структури і пріоритетних напрямів розвитку економіки Республіки Крим, забезпечення науково-технічного прогресу; створення і функціонування вільних економічних зон; ліцензування і квотування вивозу продукції на експорт";

"13) самостійне складання і затвердження бюджету Республіки Крим на основі єдиної податкової політики України; формування бюджетних взаємовідносин між урядами України і республіки Крим на договірних засадах"';

"16) визначення і здійснення політики в галузі освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення, а також охорони і використання пам'яток історії та культури";

"18) ініціатива та введення надзвичайного стану на території Республіки Крим за погодженням з Президентом України".

4. Статті 4, 5, 6, 7, 8, і 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. В межах своїх повноважень Республіка Крим самостійно вступає у відносини з іншими державами та міжнародними організаціями в галузях економіки, охорони навколишнього середовища, соціально-культурної сфери.

Стаття 5. Розташування воєнних баз і інших воєнних об'єктів, формування нових військових частин, частин Національної гвардії України на території Криму узгоджується з Верховною Радою Республіки Крим.

A

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes