Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (07.07.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (07.07.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.1
Скачувань: 777
2544 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (07.07.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 38, ст.562 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348) такі зміни і доповнення:

1. В абзаці першому частини другої статті 8 після слова "засновувати" доповнити словами "господарське товариство або".

2. У частині першій статті 13 слова "відповідної програми приватизації" замінити словами "рішення про приватизацію об'єкта".

3. В частині першій статті 15 виключити останній абзац.

4. Абзац перший частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"1. Викуп державного майна, договір оренди якого укладено з правом його викупу, провадиться відповідно до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій".

5. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Визначення початкової ціни майна,

що приватизується

Визначення початкової ціни об'єкта приватизації або розміру статутного фонду господарського товариства, що створюється на основі державного підприємства, здійснюється виходячи з оцінки у відновній вартості основних фондів за вирахуванням їх зносу, фактичної вартості оборотних фондів та врахування дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до методики, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У випадках, передбачених Державною та місцевими програмами приватизації, початкову ціну майна державного підприємства може бути змінено з урахуванням потенційної прибутковості.

При зміні загального порядку обчислення відновної вартості об'єктів приватизації обов'язковій індексації підлягають номінальна вартість приватизаційних майнових сертифікатів та розмір іх загальної емісії".

6. У статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Державне майно може бути придбано за рахунок власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, а також за рахунок приватизаційних паперів, випущених в обіг відповідно до Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ). Кредити комерційних банків не можуть бути платіжними засобами при приватизації, якщо вони надаються за рахунок кредитних ресурсів, одержаних від Національного банку України, та бюджету. При придбанні об'єкта приватизації на суму, що перевищує п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, громадянин повинен подати декларацію про доходи";

у частині третій слова "спеціальним приватизаційним" замінити словом "ринковим" та доповнити частину словами "При цьому вартість об'єкта, що приватизується, відповідно збільшується на коефіцієнт, що встановлюється Фондом державного майна України. Вказаний коефіцієнт є загальним для всіх об'єктів приватизації і не може встановлюватися індивідуально для окремих об'єктів приватизації";

V

l

B*

-\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1809µ\x1C00 у частині четвертій слова "спеціальним приватизаційним" замінити словом "ринковим" та доповнити словами "з відповідним збільшенням вартості об'єкта, що приватизується, на коефіцієнт, який встановлюється Фондом державного майна України".

7. У частині четвертій статті 25 слова "Товариство покупців, створене" замінити словами "Господарське товариство, товариство покупців, створені".

II. Внести до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.350) такі зміни:

1. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes