/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (07.07.92), Детальна інформація

Тема: Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (07.07.92)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 790
Скачати "Реферат на тему Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (07.07.92)"
Сторінки 1   2   3  
2547 Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (07.07.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу

України, Кримінально-процесуального кодексу

Української РСР і Кодексу Української РСР

про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 39, ст.570 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2548-12 від 07.07.92,

ВВР 1992, N 39, ст.571 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення і зміни:

1. У статті 53-1:

частину першу викласти в такій редакції:

"У разі закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також у разі постановлення виправдувального вироку орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення її порушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок незаконних засудження, притягнення як обвинуваченого, затримання, застосування запобіжного заходу та у разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває караність діяння, набрав чинності";

у частині другій слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

2. Із частини першої статті 111 цифри і слова "85", "частиною 4 статті 154", "155-4, 156-1", "195, 196", "197","статтями 214, 215-1" і "частиною 1 статті 224-1" виключити.

3. У статті 112:

у частині першій цифри "147-1" і "195-1" виключити, слово і цифри "статтями 150-153" замінити словом і цифрами "статтею 153";

із частини другої цифри і слова "87-1, 87-2 ", "статтею 154-1" і "частиною 2 статті 224-1, статтями" виключити;

із частини третьої цифри "147-1" виключити.

4. Статтю 404 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Вирок не може бути звернено до виконання або виконуватися в частині засудження за діяння, караність якого була усунена нововиданим кримінальним законом".

У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою.

5. Доповнити Кодекс статтею 405-1 такого змісту:

"Стаття 405-1. Порядок виконання закону, який звільняє

від покарання або пом'якшує покарання

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар