Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державне мито" (07.07.92), Детальна інформація

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державне мито" (07.07.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.6
Скачувань: 808
2551 Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державне мито" (07.07.92)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до

Закону України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 39, ст.573 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про державне мито" ( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 після слів "Міністерства закордонних справ України" доповнити словами "Державного патентного відомства України".

2. Статтю 3 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів".

3. Пункт 6 статті 4 доповнити підпунктом "х" такого змісту:

"х) за дії, пов'язані з патентуванням і реєстрацією об'єктів промислової власності та підтриманням чинності відповідних охоронних документів:

за подання заявки на видачу охоронного 450 карбо-

документа на об'єкти промислової власності ванців

(винахід, промисловий зразок, товарний

знак тощо), що діятиме тільки на території

України

за подання заявки на міждержавний охоронний 700 карбо-

документ (патент, свідоцтво), що діятиме ванців

на територіях держав, які підписали та ввели

в дію Тимчасову угоду про охорону промислової

власності

за дії під час проведення експертизи, 450 карбо-

здійснювані за заявою заявника за його ванців

власною ініціативою

за проведення патентної експертизи:

одного винаходу 1800 карбованців

кожного другого-третього винаходу, пов'я- 1350 карбо-

заного єдиною винахідницькою думкою ванців

одного варіанту промислового зразка 1350 карбо-

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes