Про внесення змін і доповнень до Закону "Про банки і банківську діяльність" (14.10.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про банки і банківську діяльність" (14.10.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.6
Скачувань: 705
2679 Про внесення змін і доповнень до Закону "Про банки і банківську діяльність" (14.10.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Про внесення змін і доповнень до

Закону Української РСР

"Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 47, ст.644 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281 Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276) такі зміни і доповнення:

1. В статті 8:

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

`

E

B*

R

T

V

I

I

\x00D0

них паперів, встановлює умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних паперів, встановлює за погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок видачі приватизаційних паперів";

у зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

частину шосту після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснює емісію приватизаційних паперів";

у зв'язку з цим пункти 5, 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9.

2. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українська РСР", "Українській РСР" замінити відповідно словами "України", "Україна", "Україні".

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 14 жовтня 1992 року

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes