Про внесення змін і доповнень до Закону "Про цінні папери і фондову біржу" (14.10.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону "Про цінні папери і фондову біржу" (14.10.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3
Скачувань: 655
2680 Про внесення змін і доповнень до Закону "Про цінні папери і фондову біржу" (14.10.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР

"Про цінні папери і фондову біржу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 47, ст.645 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 38, ст.508) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України".

x

\x017D

ue

B*

u

ue

2. Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту:

"приватизаційні папери".

3. В тексті Закону слова "Української РСР", "Українській РСР" замінити відповідно словами "України", "Україні".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 14 жовтня 1992 року

N 2680-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes