Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"(15.10.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"(15.10.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.4
Скачувань: 768
2697 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво"(15.10.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до

Закону Української РСР "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 51, ст.680 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2698-XII ( 2698-12 ) від 15.10.92, ВВР, 1992, N 51, ст.681 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168) такі зміни і доповнення:

I. У статті 4:

1. Частину першу викласти в такій редакції:

"Діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки державними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами".

2. У частині другій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї";

в абзаці шостому після слова "виготовлення" доповнити словом "спирту";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

агентування і фрахтування морського торговельного флоту;

виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати;

посередницька діяльність з приватизаційними паперами;

надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності;

монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;

видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;

проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг по їх обслуговуванню;

аудиторська діяльність;

страхова діяльність;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes