Про основи містобудування (16.11.92), Детальна інформація

Про основи містобудування (16.11.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.7
Скачувань: 874
2780 Про основи містобудування (16.11.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про основи містобудування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 52, ст.683 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2781-XII ( 2781-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1992, N 52, ст.684 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001, ВВР, 2001, N 16, ст.76 )( У тексті Закону слова "органи місцевого та регіонального

самоврядування" в усіх відмінках замінено словами

"органи місцевого самоврядування" у відповідному

відмінку; слова "Рад народних депутатів" в усіх

відмінках замінено словом "рад" у відповідному

відмінку; слова "правила забудови" в усіх відмінках

замінено словами "місцеві правила забудови" у

відповідному відмінку; слова "Республіки Крим"

замінено словами "Автономної Республіки Крим"; слова "у

справах містобудування і архітектури" замінено

словами "з питань містобудування та архітектури"; слова

"державної виконавчої" замінено словом "виконавчої"

згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення, раціонального природокористування та збереження культурної спадщини.

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Містобудування

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. ( Стаття 1 в редакції Закону N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

Стаття 2. Головні напрями містобудівної діяльності

Головними напрямами містобудівної діяльності є:

планування, забудова та інше використання територій; ( Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 2257-III ( 2257-14 ) від 08.02.2001 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes