Про внесення змін і доповненнь до Закону "Про зайнятість населення " (нова редакція) (17.11.92), Детальна інформація

Про внесення змін і доповненнь до Закону "Про зайнятість населення " (нова редакція) (17.11.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11
Скачувань: 932
2787 Про внесення змін і доповненнь до Закону "Про зайнятість населення " (нова редакція) (17.11.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про зайнятість населення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 2, ст. 3 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.169) такі зміни і доповнення:

1. У статті 1:

У частині першій пункту 1 виключити слова: "у вигляді заробітної плати, утримання, додаткових допомог та виплати натурою".

Підпункт "г" пункту 3 викласти в такій редакції:

"г) які проходять службу в Збройних Силах України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Прикордонних військах України, військах внутрішньої та конвойної охорони і Цивільної оборони України, органах внутрішніх справ України, інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, альтернативну (невійськову) службу".

Підпункт "д" виключити.

У пункті "е" виключити слова "середніх спеціальних".

Підпункт "є" виключити.

2. У статті 2:

У частині першій замість слів "трудового доходу" записати "або інших передбачених чинним законодавством доходів" і далі за текстом.

Доповнити статтю після частини другої частиною третьою такого змісту:

"Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи і організації або скороченням чисельності (штату);

б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від проходження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру;

в) які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією;

г) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України".

Частину третю вважати частиною четвертою і викласти в такій редакції:

"Порядок реєстрації громадян як безробітних визначається Кабінетом Міністрів України".

3. У статті 5:

Частину першу статті викласти в такій редакції:

"Держава забезпечує додаткові гарантії працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в тому числі жінкам, які мають дітей віком до шести років, одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади і не отримала направлення на роботу, а також іншим особам молодше двадцяти одного року; особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років); громадянам, які з поважних причин більше одного року не мають роботи, і особам, звільненим після відбуття покарання з установ, що його виконують, або таким, які за рішенням суду перебували у лікувально-трудових профілакторіях, а також особам, яким виповнилось п'ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу шляхом створення додаткових робочих місць і спеціалізованих підприємств, організації спеціальних програм навчання тощо".

4. У статті 7:

Частину першу пункту 1 викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes