Основи законодавства України про охорону здоров'я (19.11.92), Детальна інформація

Основи законодавства України про охорону здоров'я (19.11.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 37.4
Скачувань: 2295
2801 Основи законодавства України про охорону здоров'я (19.11.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Основи законодавства України про охорону здоров'я

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 4, ст.19 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2802-XII ( 2802-12 ) від 19.11.92, ВВР, 1993, N 4, ст.20 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом

N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

Законами

N 2978-XII ( 2978-12 ) від 03.02.93, ВВР, 1993, N 15, ст.132

N 4039а-XII ( 4039а-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.235

N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

N 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115

N 1489-III ( 1489-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.143 )

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я

Законодавство України про охорону здоров'я базується на Конституції України ( 888-09 ) і складається з цих Основ та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров'я.

Стаття 2. Міжнародні договори України в галузі

охорони здоров'я

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в

законодавстві про охорону здоров'я

У цих Основах та інших актах законодавства про охорону здоров'я основні поняття мають таке значення:

здоров'я - стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;

охорона здоров'я - система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя;

заклади охорони здоров'я - підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом подання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes