Про державну допомогу сім'ям з дітьми (21.11.92), Детальна інформація

Про державну допомогу сім'ям з дітьми (21.11.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.3
Скачувань: 1032
2811 Про державну допомогу сім'ям з дітьми (21.11.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну допомогу сім'ям з дітьми

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2812-XII ( 2812-12 ) від 21.11.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 22 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3779-XII ( 3779-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 11, ст. 47

N 563-XIV ( 563-14 ) від 25.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.174

N 1628-III ( 1628-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 25, ст.199

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

( В редакції Закону

N 2334-III ( 2334-14 ) від 22.03.2001 - набирає чинності з

1 січня 2002 року, ВВР, 2001, N 20, ст.102 )Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статусу біженця, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі, коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила, встановлені цим договором.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі

У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значенні:

дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;

сім'я з дітьми - поєднане родинними зв'язками та зобов'язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

малозабезпечена сім'я з дітьми - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;

прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ) для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes