Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в України (05.02.93), Детальна інформація

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в України (05.02.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.5
Скачувань: 732
2998 Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в України (05.02.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про сприяння соціальному становленню

та розвитку молоді в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.167 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2999-XII ( 2999-12 ) від 05.02.93, ВВР, 1993, N 16, ст.168 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3928-XII ( 3928-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 23, ст.160

N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111

N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71

N 655-XIV ( 655-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.220

N 696-XIV ( 696-14 ) від 21.05.99, ВВР, 1999, N 31, ст.247 )

( В редакції Закону

N 1613-III ( 1613-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.211)

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002 )

Цей Закон визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 28 років;

неповнолітні - громадяни віком до 18 років;

соціальне становлення молоді - процес різнобічного включення молоді в життєдіяльність суспільства як системи, сприйняття її як елементу цієї системи;

перше робоче місце - місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби;

молодіжні центри праці - спеціалізовані державні установи, які створюються з метою вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання та підвищення кваліфікації молоді;

молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років;

центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю; ( Абзац восьмий статті 1 в редакції Закону N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002 )

молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів.

Стаття 2. Принципи соціального становлення та розвитку

молоді

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes