Про тваринний світ (03.03.93), Детальна інформація

Про тваринний світ (03.03.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 28.4
Скачувань: 715
3041 Про тваринний світ (03.03.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2894-III ( 2894-14 ) від 13.12.2001 )

Про тваринний світ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 18, ст.191 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3042-XII ( 3042-12 ) від 03.03.93, ВВР, 1993, N 18, ст.192 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст. 70 )

( У тексті Закону слова "Міністерство охорони

навколишнього природного середовища України"

та "службові особи" у всіх відмінках замінено

відповідно словами "Міністерство охорони

навколишнього природного середовища та ядерної

безпеки України" та "посадові особи" у

відповідних відмінках згідно із Законом

N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Тваринний світ є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні з участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, відтворення і науково обгрунтованого, невиснажливого використання тваринного світу.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і

відтворення тваринного світу

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об'єкти якого перебувають у стані природної волі, у неволі чи напіввільних умовах, на суші, у воді, грунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та іншими прийнятими відповідно до них актами законодавства України і Республіки Крим.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських й інших тварин, що використовуються для господарських, наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілей, регулюються відповідним законодавством України і Республіки Крим.

Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону,

використання і відтворення тваринного світу

Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшення середовища перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього видового і популяційного різноманіття тварин в стані природної волі, неволі чи напіввільних умовах.

Стаття 3. Об'єкти тваринного світу

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes