/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України" (16.03.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України" (16.03.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 550
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України" (16.03.93)"
Сторінки 1   2  
3066 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України" (16.03.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.197 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести до Закону України "Про Представника Президента України" ( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Представник Президента України є главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".

2. У частині першій статті 2 виключити слово "лише".

Доповнити статтю 2 після частини другої новими частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів.

Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За результатами розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього питання, Президент України має право призначити свого Представника на власний вибір".

У зв'язку з цим частину третю статті 2 вважати частиною п'ятою.

3. Пункт 9 статті 6 викласти в такій редакції:

v

B*

x

z

|

e

e

d

f

3/4

A

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7554°\x1900 "9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, переданих їй Радою; забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з питань регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку території та виконання прийнятих Радою рішень".

Пункт 10 статті 6 виключити.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар