Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (16.03.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (16.03.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.9
Скачувань: 1404
3067 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" (16.03.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве

і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, ст.ст. 475, 476) такі зміни і доповнення:

1. Частину третю статті 24 виключити.

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту статті 24 вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.

2. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:

"Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень і формується одноосібно головою Ради у складі заступника (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів виконавчого комітету. У складі виконавчого комітету міської (міста обласного підпорядкування) Ради за її рішенням може бути перший заступник голови виконавчого комітету".

3. Частини третю і четверту статті 42 викласти в такій редакції:

"Делегування державою повноважень виконавчим комітетам відповідних Рад супроводжується передачею їм фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради делегованих державою повноважень є обов'язковим. Виконавчий комітет несе відповідальність за їх здійснення перед відповідною місцевою державною адміністрацією".

4. Статтю 51 викласти в такій редакції:

AE

v

\x017D

B*

V

\x00B8

\x00BA

1/4

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x28DD!\x1A00 "Представницькими органами регіонального самоврядування є обласні, районні Ради народних депутатів.

Порядок формування і форми роботи представницьких органів регіонального самоврядування визначаються відповідно до положень статей 17, 20-22 цього Закону.

Обласна, районна Рада обирає з числа депутатів відповідної Ради голову і заступника голови Ради, утворює і обирає постійні та інші комісії, правовий статус та повноваження яких визначаються статтями 23-30, за винятком положень, що стосуються виконавчого комітету.

Голова обласної, районної Ради є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes