Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (22.04.93), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (22.04.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 959
3128 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (22.04.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 22, ст.227 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до законодавчих актів України такі зміни:

I. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):

1. У статті 456:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 456. Відповідальність за ушкодження здоров'я

і смерть громадянина, пов'язані з

виконанням ним трудових обов'язків

У разі заподіяння громадянину каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, пов'язаних з виконанням ним трудових обов'язків, організація або громадянин, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодувати потерпілому у повному розмірі втрачений заробіток, а також виплатити потерпілому (членам сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого) одноразову допомогу в установленому законом порядку. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються";

у пункті 4 частини третьої слово "дружині" замінити словом "подружжя", а слово "нагляд" - словом "догляд";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

i

>*B*

&

(

~

ae

e

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1FCCo\x1900а відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я громадянина, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджуються Кабінетом Міністрів України".

2. Статтю 458 виключити.

3. Частину другу статті 460 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

4. Частину другу статті 461 виключити. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

5. У частині другій статті 468 виключити цифри "458".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes