Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розглядувих справ (22.04.93), Детальна інформація

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розглядувих справ (22.04.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.9
Скачувань: 876
3129 Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розглядувих справ (22.04.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до Цивільного

процесуального та Кримінально-процесуального

кодексів України щодо порядку розгляду

судових справ

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 22, ст.228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі доповнення і зміни до законодавчих актів України:

I. До Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06 ):

1. Доповнити статтю 7 після частини першої новою частиною такого змісту:

"Суддя при одноособовому розгляді справи діє від імені суду".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. Доповнити статтю 22 після частини четвертої новою частиною такого змісту:

"На заяву про відвід судді, подану після закінчення встановленого цією статтею строку, поширюються правила статті 85 цього Кодексу".

У зв'язку з цим частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.

3. У статті 124-1 :

частину першу викласти в такій редакції:

"Суддя одноособово розглядає всі цивільні справи, підвідомчі суду. Справи по спорах про визначення місця проживання і відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства, про поновлення на роботі, виселення, визнання страйку незаконним у разі скасування рішення, постановленого одноособово суддею, розглядаються у колегіальному складі суду";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"У зв'язку із складністю справи суд касаційної або наглядної інстанції при скасуванні рішення може направити на новий розгляд у колегіальному складі суду також будь-яку іншу справу".

4. Частину другу статті 237 викласти в такій редакції:

B

¬

$

B*

4

6

8

®

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes