Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР (06.05.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР (06.05.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.2
Скачувань: 827
3187 Про внесення змін і доповнень до Житлового кодексу Української РСР (06.05.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Житлового

кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 24, ст.258 )У зв'язку з прийняттям законів України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ), "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" ( 1972-12 ) та "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573; 1986 р., N 21, ст.414; 1988 р., N 45, ст. 1070; 1991 р., N 9, ст. 89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.169) такі зміни і доповнення:

1. У статті 4:

абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:

"жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд)".

2. Частини першу, другу і третю статті 9 викласти в такій редакції:

"Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів.

Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

3. У статті 10:

у частині першій виключити слова "і правила соціалістичного співжиття";

у частині другій виключити слова "з метою особистої наживи, одержання нетрудових доходів та в інших корисливих цілях, а також".

4. Статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Управління житловим фондом

Управління житловим фондом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у межах, визначених власником".

5. Статті 19 і 20 виключити.

6. У статті 33:

у назві і тексті слова "в особистій" замінити словами "(квартиру) у приватній" та доповнити назву і частину першу після слова "будинках" словом "(квартирах)";

частини другу і третю виключити.

7. Пункт 5 частини першої статті 34 викласти в такій редакції:

"5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності".

8. Частину першу статті 45 після абзацу четвертого доповнити двома абзацами такого змісту:

"особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes