Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій (06.05.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій (06.05.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.8
Скачувань: 830
3188 Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій (06.05.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до положень

законодавчих актів України, що стосуються

захисту честі, гідності та ділової репутації

громадян і організацій

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 24, ст.259 )

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):

1) частину першу статті 6 після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"компенсації моральної шкоди".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Захист честі, гідності та ділової репутації

Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності.

Якщо відомості, зазначені в частині першій цієї статті, були поширені через засоби масової інформації (друкованої або аудіовізуальної), вони повинні бути спростовані у тому ж друкованому виданні, аналогічній радіо- чи телепередачі або іншим адекватним способом. Якщо відомості, які не відповідають дійсності і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації громадянина чи організації, містить документ, що виходить від організації, такий документ підлягає заміні або відкликається. Порядок спростування в інших випадках встановлюється судом.

f

\x00D0

B*

X

Z

\

O

O

Oe

\x00A8

\x00F0

o

вдають шкоди їх інтересам, честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог про спростування цих відомостей та компенсацію моральної шкоди встановлюється строк позовної давності в один рік";

3) доповнити Кодекс статтею 440-1 такого змісту:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes