/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу (30.06.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу (30.06.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 748
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу (30.06.93)"
Сторінки 1   2   3  
3345 Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу (30.06.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Арбітражного

процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 33, ст.347 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни до Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1. Текст статті 9 викласти в такій редакції:

"В разі порушення строків розгляду претензії, встановлених статтею 7 цього Кодексу, чи залишення її без відповіді арбітражний суд при вирішенні господарського спору має право стягти в доход державного бюджету з підприємства, організації, що припустилися такого порушення, штраф у розмірі 2 процентів від суми претензії, але не менш як 5 розмірів мінімальних заробітних плат (без індексації) і не більш як 100 розмірів мінімальних заробітних плат (без індексації)".

2. Розділ III викласти в такій редакції:

"Розділ III

ПІДВІДОМЧІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

АРБІТРАЖНИХ СУДІВ ЩОДО ЇХ РОЗГЛЯДУ

Стаття 12. Справи, підвідомчі арбітражним судам

Арбітражним судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів ненормативного характеру з підстав, зазначених у законодавстві, крім:

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство.

Підприємства та організації мають право передати підвідомчий арбітражним судам спір на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання недійсними актів ненормативного характеру та спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, заснованих на державному замовленні.

Стаття 13. Справи, що розглядаються арбітражним судом

Республіки Крим, арбітражним судом області,

міст Києва та Севастополя

Арбітражний суд Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва та Севастополя розглядає всі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що віднесені до компетенції Вищого арбітражного суду.

Стаття 14. Справи, що розглядаються Вищим

арбітражним судом

Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:

1) що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів на суму понад 100000 розмірів мінімальних заробітних плат (без індексації), а також при виконанні договорів та з інших підстав при ціні позову понад 10000 розмірів мінімальних заробітних плат (без індексації), про визнання недійсними договорів на суму понад 100000 розмірів мінімальних заробітних плат (без індексації), крім спорів між сторонами, що знаходяться на території Республіки Крим, однієї області, міст Києва та Севастополя;

2) про визнання недійсними актів ненормативного характеру, виданих центральними органами державної виконавчої влади та іншими всеукраїнськими органами, об'єднаннями і спілками;

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар