Про карантин рослин (30.06.93), Детальна інформація

Про карантин рослин (30.06.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 15.2
Скачувань: 942
3348 Про карантин рослин (30.06.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про карантин рослин

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 34, ст.352 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3349-XII ( 3349-12 ) від 30.06.93, ВВР, 1993, N 34, ст.353 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 367/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1979, N 35, ст.220

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік )

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, діяльність державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, спрямовану на запобігання завезенню та поширенню відсутніх на території України небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

карантин рослин - правовий режим, що передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів тощо від карантинних об'єктів;

особливий карантинний режим - особливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, спрямований на локалізацію та ліквідацію вогнищ карантинних об'єктів, який допускає тимчасове встановлення передбачених цим Законом обмежень у здійсненні прав громадян, а також прав юридичних осіб, та покладає на них додаткові обов'язки;

карантинний об'єкт - шкідник, збудник хвороби рослин чи бур'ян, який відсутній або обмежено поширений на території України, але який може завдати значної шкоди рослинам або рослинній продукції.

Перелік карантинних об'єктів визначається Міністерством сільського господарства і продовольства України.

Підкарантинні матеріали та об'єкти - будь-які матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні об'єкти.

Перелік підкарантинних матеріалів та об'єктів визначається Статутом з карантину рослин в Україні, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Карантинна зона - територія, на якій встановлено особливий карантинний режим у зв'язку з виявленням карантинного об'єкта.

Стаття 2. Основні завдання карантину рослин

Основними завданнями карантину рослин є:

охорона території країни від занесення або самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони карантинних об'єктів;

своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних об'єктів, а також запобігання їх проникненню в регіони країни, де вони відсутні;

здійснення державного контролю за дотриманням особливого карантинного режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, перевезенні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні підкарантинних матеріалів та об'єктів.

Стаття 3. Законодавство про карантин рослин

Законодавство про карантин рослин базується на Конституції України ( 888-09 ) і складається з цього Закону та інших актів законодавства, що прийняті відповідно до Закону.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes