Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування (30.06.93), Детальна інформація

Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування (30.06.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7
Скачувань: 982
3351 Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування (30.06.93)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення до деяких законодавчих актів України

змін і доповнень щодо удосконалення попереднього

розслідування

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 34, ст.355 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити статтю 6 після частини першої новою частиною такого змісту:

"Якщо в ході дізнання або попереднього слідства протягом строків, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), не встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальна справа підлягає закриттю на підставах, передбачених пунктом 3 частини 1 цієї статті, за винятком випадку, коли за вчинення цього злочину до винного за законом може бути застосовано смертну кару".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами відповідно третьою і четвертою.

2. Із частини першої статті 7 виключити слова "і орган дізнання", "дізнання".

3. Із частин перших статей 7-2, 8, 11 виключити слова "і орган дізнання".

4. У статті 10 виключити: із частини першої слова "і орган дізнання", із частини другої слова "або особа, яка проводить дізнання", із частини третьої слова "орган дізнання".

5. Із частини першої статті 12 виключити слова "і особа, яка проводить дізнання".

6. Із статті 103 виключити частину третю.

7. Статтю 104 викласти в такій редакції:

"Стаття 104. Порядок провадження дізнання

у кримінальних справах

За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган дізнання порушує кримінальну справу і, керуючись правилами кримінально-процесуального закону, проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. Після цього орган дізнання, додержуючи строків, передбачених частиною 1 статті 108 цього Кодексу, складає постанову про передачу справи слідчому, яку подає прокурору для затвердження.

У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин він зобов'язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у межах строків, передбачених частиною 2 статті 108 цього Кодексу.

Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки.

Після вступу слідчого у справу орган дізнання зобов'язаний виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових дій".

8. Статтю 105 виключити.

9. Статті 108, 109, 111 викласти у такій редакції:

"Стаття 108. Строки провадження дізнання

У справі про злочин, що не є тяжким, дізнання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з моменту встановлення особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не встановлено, дізнання зупиняється з додержанням вимог, передбачених статтею 209 цього Кодексу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes