Про дорожній рух (30.06.93), Детальна інформація

Про дорожній рух (30.06.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 16
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.2
Скачувань: 1504
3353 Про дорожній рух (30.06.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про дорожній рух

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 31, ст.338 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2953-XII ( 2953-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 )

( Додатково див. Постанову ВР

N 3914-XII ( 3914-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414

N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173

N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух

Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об'єднань).

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух

Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону та актів законодавства України, що видаються відповідно до нього.

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху

Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та спеціально уповноваженими на це державними органами.

Розділ II

КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВЧОЇ І

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, МІСЬКИХ,

РАЙОННИХ ТА ІНШИХ МІСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ,

МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України

у сфері дорожнього руху

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes