Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (01.07.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (01.07.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.7
Скачувань: 729
3355 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (01.07.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до

деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 34, ст.356 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1) у Законі України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 333):

пункт 2 статті 1 виключити;

пункт 3 статті 4 після слів "не менше 80 процентів" доповнити словами "а також підприємств і організацій агропромислового комплексу по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва";

пункт 1 статті 5 доповнити підпунктами "и", "і", "ї":

"и) підприємства - з доходу, одержуваного від виробництва сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію рибництва, за винятком продукції квітково-декоративного рослинництва;

і) підприємства - з доходу, одержуваного від переробки виробленої сільськогосподарської продукції на власних переробних потужностях, за винятком доходу, одержуваного від виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, вина, пива, хутряних та тютюнових виробів, а також виноматеріалів, крім тих, що реалізуються для наступної переробки;

B*

\x20ACV

X

\x0161

\x0153

парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального становища села, а також підприємства по виробництву будівельних матеріалів і конструкцій, деталей, обладнання тощо - в частині доходу, одержуваного від реалізації власної продукції для зазначених цілей";

2) доповнити статтю 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 1993 рік" ( 3091-12 ) після слів "їх підпорядкування" словами "крім підприємств і організацій агропромислового комплексу";

3) у Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (у редакції Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93 ):

статтю 5 доповнити підпунктом "п" такого змісту:

"п) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів студентських будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості";

частину п'яту статті 10 доповнити словами "крім колективних сільськогосподарських підприємств. Колективні сільськогосподарські підприємства, включаючи риболовецькі колгоспи, суми прибуткового податку сплачують за рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні підприємства, за ставками відповідно до чинного законодавства";

( Підпункт 4 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )

2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes