/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (21.10.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (21.10.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 524
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (21.10.93)"
Сторінки 1   2  
3545 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (21.10.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про загальний військовий

обов'язок і військову службу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 44, ст.418 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385) такі зміни і доповнення:

1. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Допризовна підготовка

Допризовна підготовка включає військову, прикладну фізичну, медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з цивільної оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки в навчально-виховних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, інших видах загальноосвітніх закладів, починаючи з передвипускного класу, а також у професійних навчально-виховних закладах та вищих навчальних закладах: технікумах, коледжах, училищах в період здобуття загальної середньої освіти за програмами, затверджуваними Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством оборони України.

Юнаки, які не пройшли допризовну підготовку у вказаних навчальних закладах, не атестовані або дістали незадовільну оцінку з цього предмета, після їх закінчення перед призовом на строкову військову службу під керівництвом місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування проходять допризовну підготовку в оборонно-спортивних оздоровчих таборах з відривом від виробництва, а у воєнний час - на підприємствах, в установах і організаціях шляхом навчально-польових зборів.

Викладачі допризовної підготовки входять до штату зазначених навчально-виховних та вищих навчальних закладів".

B*

n

p

6

8

і 2 і пункті 2 статті 25 слова "військових кафедр" замінити словами "кафедр військової підготовки".

3. У пункті 4 статті 6 слова "органів державної влади та управління, міністерств і відомств" замінити словами "державних органів, Товариства сприяння обороні України, Академії наук України та інших галузевих академій наук".

4. У статті 11:

назву статті та абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Військова підготовка студентів (курсантів)

вищих навчальних закладів

1. Військову підготовку студентів (курсантів) вищих навчальних закладів (денної форми навчання): інститутів, академій, університетів та прирівняних до них інших вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу проходять чоловіки віком до 27 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, а військово-медичну підготовку - також жінки - студентки вищих медичних навчальних закладів";

у тексті статті слова "військову кафедру", "військовій кафедрі", "військові кафедри", "військових кафедр" замінити відповідно словами "кафедру військової підготовки", "кафедрі військової підготовки", "кафедри військової підготовки", "кафедр військової підготовки";

в абзаці третьому пункту 1 слова "органами державного управління" замінити словами "державними органами";

у пункті 4:

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар