Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"(21.10.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"(21.10.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 725
3547 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оборону України"(21.10.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про оборону України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 44, ст.420 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст. 106) такі зміни і доповнення:

1. Абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"прогнозування та оцінку воєнної загрози чи загрози воєнного нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії".

2. У статті 4:

абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:

"кандидатури на посади Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України";

абзац шостий частини третьої доповнити словами "символіку Збройних Сил України";

абзац сьомий частини третьої доповнити словами "її фінансування";

в абзаці третьому частини четвертої слова "запроваджує воєнний стан на території України" замінити словами "вводить воєнний стан на всій території України чи в окремих її місцевостях" та після слів "воєнного нападу" доповнити словами "або загрози воєнного нападу";

абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:

"визначає військові звання, свято - День Збройних Сил України, присвоює найменування кораблям першого і другого рангу".

3. У статті 5:

у частинах першій і другій слово "Головнокомандуючий" замінити словами "Верховний Головнокомандуючий";

абзац другий частини другої після слів "загальної структури" доповнити словами "та чисельного складу";

абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

"пропонує на затвердження Верховної Ради України кандидатури для призначення ним на посади Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України";

абзаци шостий і сьомий частини другої викласти в такій редакції:

"затверджує план розвитку та стратегічні плани використання Збройних Сил України, плани їх дислокації та розташування, а також положення про Генеральний штаб Збройних Сил України;

&

@

hog

hog

B*

hog

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes