Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (11.11.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (11.11.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.7
Скачувань: 704
3582 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (11.11.93)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 46, ст.427 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1. Частину першу статті 112 після цифр "63" доповнити цифрами "63-1", після цифр "187-5" доповнити цифрами "187-7, 187-8".

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ):

1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:

"Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання

громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".

3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".

IV. У Законі України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ):

1. У статті 14:

частину першу викласти у такій редакції:

>

<

\x00B2

i

B*

@

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes