/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (26.11.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (26.11.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 512
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (26.11.93)"
Сторінки 1   2   3  
3662 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (26.11.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про прокуратуру"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 50, ст.474 )

( Вводиться в дію з 1.01.94 згідно з Постановою ВР

N 3663-XII ( 3663-12 ) від 26.11.93, ВВР, 1993, N 50, ст.475 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793; 1993 р., N 22, ст.229) такі зміни і доповнення:

1. Пункт 6 частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України".

2. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду".

3. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Система органів прокуратури

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Чорноморського флоту та Військово-Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

Штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України".

4. Частину другу статті 14 викласти в такій редакції:

"Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України".

5. Частину другу статті 19 викласти в такій редакції:

"Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству".

6. У статті 20:

пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:

"1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою";

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз".

7. Доповнити статтю 29 частиною третьою такого змісту:

"Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю".

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар