/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (15.12.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 563
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (15.12.93)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
3682 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про захист прав споживачів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 1, ст. 1 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3684-12 від 15.12.93,

ВВР 1994, N 1, ст. 2 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 30, ст.379), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав споживачів

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виготівниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

споживач - громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб;

виготівник - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виробляють товари для реалізації;

виконавець - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які виконують роботи або надають послуги;

продавець - підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу;

договір - усна чи письмова угода між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком або іншими документами;

недолік - окрема невідповідність товару (роботи, послуги) вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про товар (роботу, послугу), яка надана виготівником (виконавцем, продавцем);

істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) відповідно до його цільового призначення, або не може бути усунутий щодо цього споживача, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або він робить товар (роботу, послугу) іншим, ніж передбачено договором, або проявляється знову після його усунення.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про захист прав споживачів

Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.

Стаття 2. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав споживачів, то на її території застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 3. Права споживачів

Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар