Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (15.12.93), Детальна інформація

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 36.9
Скачувань: 896
3687 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32 )

( Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР

N 3769-XII ( 3769-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 33 )

( Роз'яснення: цей Закон застосовується до правовідносин,

що виникли після введення його в дію згідно з

Постановою ВР N 3769-XII ( 3769-12 ) від 23.12.93 )

( В редакції Закону

N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 37, ст.307 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст. 37 )

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності;

винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності);

корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;

секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;

службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);

доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

винахідник - фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes